Nyheter

Bankföreningen sågar Ingves

Riksbankschefen Stefan Ingves pläderar för skärpta kapitalkrav och ett skuldkvotstak för att minska riskerna för en svensk bolånekris. Bankföreningen sågar initiativet. Risken för en svensk bolånekris har ökat, enligt årets första stabilitetsrapport från Riksbanken.(TT)
Publicerad 1 juni 2016

Risken för en svensk bolånekris har ökat, enligt årets första stabilitetsrapport från Riksbanken. Banken varnar för att det kan bli mycket kostsamt för samhällsekonomin och efterlyser ett batteri av åtgärder för att minska riskerna och stärka motståndskraften i banksystemet.

"Beklagligt"

Bland annat vill man skärpa kapitalkraven på bankerna och införa ett så kallat bruttosoliditetskrav på bankerna, vilket skulle handla om hur stor andel aktiekapital banken har i förhållande till utlåningen.

Bankföreningens vd Hans Lindberg varnar för att Riksbankens förslag kan ge påtagliga negativa effekter på svensk sysselsättning och tillväxt.

"Det är därför beklagligt att Riksbanken inte redovisar någon heltäckande konsekvensanalys av sina förslag. Utan en sådan analys kan kostnaderna för åtgärderna inte ställas i proportion till risken för finansiella obalanser", skriver Lindberg i en kommentar mejlad till TT.

Stabilitetsrapporten kommer efter en turbulent vår med stora prisrörelser på de finansiella marknaderna, bland annat med kraftiga kursfall för en rad europeiska banker.

Stor skuldsättning

För svensk del är utgångspunkten besvärlig. Hushåll och banker är sårbara, exponerade mot en bostadsmarknad präglad av stor skuldsättning och stigande priser, enligt Riksbanken, som konstaterar att sannolikheten för prisfall på bostadsmarknaden har ökat.

Svenska banker är stora i relation till svensk ekonomi, tätt sammanlänkade med varandra och har samtidigt stor exponering mot bostadssektorn, resonerar Riksbanken. Därtill är de beroende av omvärldens förtroende för sin finansiering, som till stor del består av marknadslån i utländsk valuta.

"Konsekvenserna för svensk ekonomi vid en allvarlig störning som drabbar det svenska banksystemet kan bli mycket stora", skriver Riksbanken i sin stabilitetsrapport.

Utöver skärpta kapitalkrav vill Riksbanken bland annat se en skattereform där ränteavdraget ses över och ett skuldkvotstak, där utlåningen begränsas utifrån hur stora inkomster ett hushåll har.

TT