Nyheter

Hushållen spenderar mindre

Hushållens konsumtion minskade med 0,5 procent i november jämfört med månaden före, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Jämfört med motsvarande månad 2017 sjönk konsumtionen med 0,5 procent i november.(TT)
Publicerad 15 januari 2019

Hushållens konsumtion minskade med 0,5 procent i november jämfört med månaden före, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Jämfört med motsvarande månad 2017 sjönk konsumtionen med 0,5 procent i november.

I oktober ökade hushållens konsumtion med 1,5 procent jämfört med motsvarande månad året före, enligt reviderad statistik.

Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och säsongsvariationer.

TT