Nyheter

Fler kvinnor blir lastbilschaufförer

Transportbranschen behöver anställa 50 000 lastbilschaufförer de kommande tio åren och det kommer att bli allt vanligare med kvinnor bakom ratten. På många gymnasieskolor med transportprogram är 40 procent eller mer tjejer.(TT)
Publicerad 1 mars 2019

Bristen på chaufförer har i flera år varit ett stort problem för transportbranschen. Fördelen är att den som i dag utbildar sig till lastbilschaufför är närmast garanterad jobb. Arbetstillfällen finns över hela landet.

Att lockropen från branschen fått genomslag märks på landets gymnasieskolor med fordons- och transportprogram, där antalet sökande ökat med 25 procent jämfört med förra året. I dag är nästan en fjärdedel av eleverna i årskurs 2 tjejer, visar en enkät från Transportfackens Yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA). För fem år sedan var den siffran 16 procent.

Machostämpel bleknar

En av förklaringarna till omsvängningen är att machostämpeln som i princip alltid vilat över branschen håller på att försvinna. Med dagens teknik krävs inte så mycket muskelstyrka som förr, däremot efterfrågas social kompetens, flexibilitet och punktlighet, påpekar Micaela Roslund, projektledare på TYA för TT.

””

På tolv av skolorna i enkäten är mer än 40 procent av eleverna tjejer. På Björknäsgymnasiet i Boden är de nästan hälften.

"Det är helt fantastiskt. När jag började 2013 tror jag vi hade en eller två tjejer och nu är det närmare hälften. Även de åkare jag pratar med är lyriska då tjejer generellt kör mer uppmärksamt och bränslesnålt", säger Monica Silverplats-Skytt, rektor på skolan i ett pressmeddelande.

Roligt att köra

18-åriga Alice Haraldsson gillar bredden och valmöjligheterna inom yrket.

””
””

TT