Nyheter

Fler använder bostaden som spargris

Fler amorterar på sina bolån. Med noll i sparränta kan det ofta vara en klok affär att betala av på lånen. - Det är en klart ökad trend, säger Nordeas bolånechef Michael Skytt.(TT)
Publicerad 8 mars 2015
Fler amorterar på sina bolån. Med noll i sparränta kan det ofta vara en klok affär att betala av på lånen. - Det är en klart ökad trend, säger Nordeas bolånechef Michael Skytt. Alla banker ser en klart förändrad amorteringskultur, men hittills är det fö
Fler amorterar på sina bolån. Med noll i sparränta kan det ofta vara en klok affär att betala av på lånen. - Det är en klart ökad trend, säger Nordeas bolånechef Michael Skytt. Alla banker ser en klart förändrad amorteringskultur, men hittills är det fö

Alla banker ser en klart förändrad amorteringskultur, men hittills är det först och främst en effekt av bankernas tuffare rekommendationer.

””

Det är däremot för tidigt att säga att hushållen amorterar mer till följd av det låga ränteläget, enligt Karlsson.

Även SEB och SBAB ser samma mönster.

"Yngre vana att amortera"

"Vi kan se en svag ökning av amorteringar den senaste tiden, vilket dock troligen beror mer på de nya amorteringsreglerna än på det låga ränteläget", skriver SBAB:s pressavdelning i ett svar. På längre sikt är det betydligt fler som amorterar i dag än för 5-10 år sedan.

Men på Nordea ser man även att avsevärt fler amorterar av fri vilja.

””

Och när sparräntorna är obefintliga och andra sparalternativ extra riskfyllda, kan det vara privatekonomiskt klyftigt att frivilligt amortera extra på lånet, utöver de rekommendationer som bankerna har.

””

Sänkta bolåneräntor

Har då bolåneräntorna sänkts i minusräntans spår? Ja, säger bankerna även om de pekar på att det är deras allmänna upplåningskostnader som styr, inte Riksbanksräntan.

””
””

Siffror från Statistiska centralbyrån visade nyligen att den faktiska snitträntan i januari låg på strax under 1,90 procent.

TT