Nyheter

Kortvarigt plus i statsfinanserna

Högkonjunktur och höjda skatter ger överskott i statens finanser i år, för första gången sedan 2009. Men stigande utgifter gör att det blir litet, enligt en färsk prognos.(TT)
Publicerad 6 september 2016

Det finansiella sparandet, det vill säga skillnaden mellan statens inkomster och utgifter, kommer att landa på två miljarder kronor 2016, enligt Ekonomistyrningsverkets (ESV) senaste prognos.

ESV bedömer överskottet som litet mot bakgrund av rådande högkonjunktur och höjda skatter. Ökade utgifter kopplade till det stora flyktingmottagandet förra året uppges som orsak till att det inte blir större.

Och redan nästa år blir det finansiella sparandet negativt igen, minus 13 miljarder kronor.

BNP-tillväxten väntas uppgå till 3,2 procent under 2016, enligt kalenderkorrigerade tal. ESV pekar, i likhet med andra institut som kommit med konjunkturprognoser de senaste veckorna, på att draghjälp kommer från stark inhemsk efterfrågan, samtidigt som nettoexporten dämpar tillväxten.

Nästa år väntas tillväxten bromsa in till 2,1 procent, men efterfrågan på arbetskraft är hög, vilket väntas trycka ned arbetslösheten till 6,4 procent under 2017.

För 2018 räknar ESV med att tillväxten fortsätter bromsa in till 1,6 procent, och att det finansiella sparandet fortsätter att vara negativt.

TT