Nyheter

Eniro beslutar om nedskrivning för goodwill

Söktjänstföretaget Eniros styrelse har beslutat om en goodwillnedskrivning på totalt cirka -565 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande. Nedskrivningen belastar resultatet i fjärde kvartalet.(TT)
Publicerad 11 februari 2019

Söktjänstföretaget Eniros styrelse har beslutat om en goodwillnedskrivning på totalt cirka -565 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande. Nedskrivningen belastar resultatet i fjärde kvartalet.

Med anledning av nedskrivningsbeslutet publiceras bolagets rapport för fjärde kvartalet och helåret 2018 i förtid.

För delåret uppgick de totala rörelseintäkterna till 320 miljoner kronor, en minskning med 17 procent. Exklusive Print, som avvecklades under 2017, minskade de totala rörelseintäkterna med 16 procent.

Ebitda uppgick till 37 miljoner kronor, jämfört med 44 miljoner samma period 2017.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 27 miljoner, en ökning från 6 miljoner det fjärde kvartalet året innan.

Styrelsen föreslår att årsstämman 2019 beslutar att inte ge utdelning på vare sig stam- eller preferensaktier.

TT