Annons
Nyheter

Digitala lantbrukare minskar övergödning

Satellitstyrda gödselspridare hjälper lantbrukare att inte gödsla för mycket. Och det vinner såväl lantbrukaren som miljön på, enligt projektledaren Stina Olofsson från Jordbruksverket. - Intresset för det digitala är väldigt stort, säger hon till TT.(TT)
Publicerad 10 december 2017

Fotografier som knäpps från drönare och satelliter ger lantbrukare koll på hur grödorna mår och hur mycket kväve som behövs. I det långa loppet minskar övergödningen av sjöar och hav när användningen av gödsel minskar.

””

Vetenskapliga försök visar att man minskar risken att kväve ligger kvar i jorden efter skörd om man lyckas gödsla optimalt, förklarar Olofsson. Såväl satellitstyrda gödselspridare som drönare är exempel på digitala hjälpmedel som enligt Jordbruksverket blir allt vanligare bland svenska lantbrukare.

””
Annons

Fälten fotograferas

Satellitbilder hjälper även personal på Sveriges lantbruksuniversitet att göra nedladdningsbara kartor som visar grönheten på fälten.

””

Hundratals traktorer, framförallt hos större lantbrukare, är utrustade med sensorer för att mäta gödslingsbehovet och överföra information till spridaren.

””

För hand

Med handburna sensorer kan man också skaffa sig viktig information och sådana används av projektet Greppa Näringen.

””

Utöver gödsling kan vegetationskartorna användas för att hjälpa till att slå larm om var i fältet besprutning av ogräs behövs.

””

GPS-styrda traktorer har funnits relativt länge, men är i sammanhanget också ett tekniskt hjälpmedel som sparar på miljön.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons