Nyheter

Statliga delar av SAS säljs ut

Den svenska och norska staten lägger ut 23 miljoner stamaktier i SAS AB till försäljning, vilket motsvarar cirka 7 procent av stamaktierna i bolaget. Försäljningen riktas till institutionella investerare genom ett accelererat auktionsförfarande.(TT)
Publicerad 12 oktober 2016

Den svenska och norska staten lägger ut 23 miljoner stamaktier i SAS AB till försäljning, vilket motsvarar cirka 7 procent av stamaktierna i bolaget. Försäljningen riktas till institutionella investerare genom ett accelererat auktionsförfarande. Minsta order och tilldelning har bestämts till det antal aktier som motsvarar en total köpeskilling i svenska kronor som motsvarar 100 000 euro.

Svenska, norska och danska staten äger totalt 50 procent av SAS. I ett pressmeddelande skriver regeringen att den och norska staten anser att SAS långsiktigt bedöms bli stärkt av mindre statligt ägande.

"Försäljningen är ett första steg i en successiv och ansvarstagande avyttring av den svenska och den norska statens ägande", står det.

Först tillkännagavs att 19 miljoner aktier motsvarande 5,8 procent av stamaktierna ska säljas, men det utökades sedan "på grund av stark efterfrågan från investerare".

TT