Annons
Nyheter

Banken spår högre löneökningar

Trots att den svenska ekonomin bedöms tappa fart så fortsätter arbetsmarknaden att vara stark. Räkna med fler jobb, lägre arbetslöshet och bättre fart på lönerna kommande år, spår Handelsbanken i sin nya konjunkturprognos. En svalare omvärld och en rejält bromsande bostadsbyggmarknad.(TT)
Publicerad 7 november 2018

En svalare omvärld och en rejält bromsande bostadsbyggmarknad. Det är några av skälen till att ekonomin såväl globalt som i Sverige toppar i år.

"Sammanfattningsvis har BNP-prognosen för 2018 reviderats ned väsentligt", skriver Handelsbanken. Men avmattningen kommer att ske gradvis, det är ändå fortsatt bra drag i den svenska ekonomin med köpstarka hushåll. Svensk BNP bedöms öka med 2,6 procent i år och 2,0 procent nästa år, enligt bankens bedömning.

Annons

Men trots det, sysselsättningen väntas fortsätta öka och arbetslösheten faller ytterligare något, till 6,3 procent nästa år, och det gör att löneökningstakten tilltar, spår bankens ekonomer.

Det leder till högre inflation och Riksbanken kommer därför att höja styrräntan i vinter med fortsatta höjningar för att nå plus 0,25 procent i slutet av 2019.

"Sysselsättningen har redan stigit kraftigt och nu när högkonjunkturen är långt gången väntar vi oss att lönerna ökar snabbare, vilket spiller över i ytterligare lite högre underliggande inflation", skriver bankens ekonomer i rapporten.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons