Nyheter

Bäddat för fortsatt lånefest

Hushållens skulder fortsätter att växa i snabb takt och inget tyder på att Riksbanken är på väg att ingripa. I stället väntas banken under hösten ge besked om ytterligare åtgärder för att elda på ekonomin.(TT)
Publicerad 4 september 2016

Inga nya penningpolitiska stimulanser är att vänta när Riksbanken på onsdag ger besked om reporäntan, enligt ekonomer. Det betyder att räntan lämnas kvar på den rekordlåga nivån minus 0,5 procent.

””

Däremot tror Winsth, liksom flera andra ekonomer, att Riksbanken senare i höst meddelar att de obligationsköp som banken gjort för att stimulera ekonomin ytterligare fortsätter efter årsskiftet.

Tvingas följa efter

Skälet till att Riksbanken tros fortsätta gasa, trots att Sverige är mitt i en högkonjunktur, är att andra centralbanker väntas presentera nya lättnader.

””

Helst skulle riksbankschef Stefan Ingves och hans kollegor förmodligen avstå från att elda på ekonomin ännu mer. Enligt samstämmiga prognoser från den senaste veckan är inflationen på väg upp. Samtidigt visar färsk statistik att svenskarnas skuldsättning - som Ingves upprepade gånger pekat ut som en risk - fortsätter att öka kraftigt.

Fortsatt låga räntor

Mycket talar för fortsatt hög lånetillväxt framöver, trots det amorteringskrav som infördes i början av sommaren. Ekonomin är stark, bostadsbristen består och Riksbanken räknar inte med att börja höja räntan förrän under andra halvan av 2017.

””

Annika Winsth är kritisk till att Riksbanken försatt sig i ett läge med minusränta, och därmed bidragit till den kraftiga skuldökningen. Men nu är vi där vi är, och snabbare räntehöjningar än vad Ingves planerar är inte att rekommendera, enligt Winsth.

””

Har ett stort ansvar

Själv har Ingves flera gånger krävt att politikerna vidtar ytterligare åtgärder för att minska riskerna med hushållens skuldsättning. Men han har bara delvis rätt när han lägger ansvaret för skuldboomen på andra, enligt Annika Winsth.

””

TT