Nyheter

Arbetslösheten har slutat att sjunka

Arbetslösheten var så gott som oförändrad i mars, jämfört med motsvarande månad i fjol. Fler utrikes födda i arbetskraften är förklaringen. Cirka 372 000 personer var inskrivna som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, vilket motsvarar 7,7 procent av arbetskraften.(TT)
Publicerad 10 april 2017

Cirka 372 000 personer var inskrivna som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, vilket motsvarar 7,7 procent av arbetskraften. I februari var arbetslösheten 7,8 procent.

Andelen inrikes födda som är arbetslösa sjunker fortfarande något. I mars var siffran 4,1 procent. Samtidigt ökar antalet utrikes födda som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen, en trend som analytikerna förutspått under en längre tid. Arbetslösheten bland utrikes födda är drygt 22 procent.

Allt fler nyanlända har nu fått sina uppehållstillstånd. 80 000 personer, rekordmånga, väntas i år delta i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag för nyanlända.

"Här finns mycket kompetens, men det finns också personer med mycket kort utbildning och för dem är det en längre startsträcka till jobb", skriver Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén i ett pressmeddelande.

Ungefär hälften saknar gymnasieutbildning.

Av alla arbetslösa var 191 300 personer öppet arbetslösa. 181 100 deltog i program med aktivitetsstöd.

Arbetslösheten bland ungdomar fortsätter att sjunka, från 12,2 procent i mars förra året till 10,7 procent i år.

TT