Sabotage vid ännu en mast i Sjuhärad

Tranemo Artikeln publicerades
Foto:Anders Robertsson

Nyligen upptäcktes att en kabel vid en mast söder om Tranemo hade klippts av så att räddningstjänsten inte kunde larma personal på vanligt sätt.

Händelsen drabbade ett kommunikationssystem som är viktigt för tryggheten och säkerheten i samhället.

Dådet rubriceras som sabotage och har polisanmälts. Men det finns ingen misstänkt.

Endast räddningstjänsten drabbades, och inte någon annan som hade utrustning vid masten. Den ligger i skogen mellan Tranemo och Ambjörnarp.

– Under ett par dagar påverkades datoranvändning, men det viktigaste var att vi inte kunde alarmera våra styrkor på ordinarie väg, säger Per- Anders Näsström, ansvarig för samband vid räddningstjänsten i Södra Älvsborg.

– All utalarmering under de här dagarna gick över vårt reservalarmeringssystem, tillägger han.

En eftermiddag i början av maj tappade räddningstjänsten den radiolänk som bland annat används när personal larmas ut i Tranemo.

Felet lokaliserades till masten mellan Tranemo och Ambjörnarp. Reparatören som kom dit upptäckte att endast räddningstjänstens kabel var avklippt.

Inga andra ledningar var klippta och det fanns inga brytskador eller andra synliga skador på utrymmen där sändningsutrustning är inlåst.

– Det är klart man tänkt en del på det här. Hade det varit uppbrutet så hade man kunnat säga att det varit inbrott. Men nu märktes ingen åverkan på dörrar eller annat, säger Per-Anders Näsström.

Sabotaget drabbade alltså ett system som används när personal larmas vid bränder, olyckor och andra händelser.

– Även om det finns reservsystem är det allvarligt och vi kan fortfarande inte förstå vem som var där och varför, säger Näsström.

Enligt honom var kabeln märkt så att det framgick att den tillhörde räddningsstjänsten.

I Häglared utanför Borås saboterades den höga masten så att den knäcktes och övre delen föll till marken, fast söder om Tranemo finns inga tecken inga tecken på att man försökt fälla masten.

- Men det är alltid allvarligt om man ger sig på kommunikationssystem som är vitala för samhället, säger utredningsbefälet Jan Johansson vid polisen i Borås.