Sverige & Världen

480 000 sexbrott mot kvinnor i Sverige – på ett år

Sverige & Världen Artikeln publicerades

Allt fler kvinnor säger sig vara utsatta för sexualbrott. Nya siffror från Brå visar att 480 000 händelser drabbade svenska kvinnor under 2015. Det är fler än något tidigare år.

I en ny undersökning säger tre procent av de tillfrågade kvinnorna att de utsattes för någon form av sexualbrott under 2015. Motsvarande siffra året innan var knappt två procent.

Mest utsatta är kvinnor i åldrarna 16–24 år. Bland de unga kvinnorna uppgav nio procent att de utsattes under förra året.

Siffrorna kommer från en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) har publicerat.

– Vi kan inte säga vad det beror på. Den här undersökningen innehåller inte de verktygen, utan är till för att ta fram siffrorna och visa hur det ser ut, säger Emelie Hambrook, utredare på Brå, till TT.

Frågan som ställs i NTU omfattar ett brett spektrum av sexualbrott, från blottning och tafsande till våldtäkt. De som utsatts får själva uppge brottets allvarlighetsgrad. I 29 procent av fallen handlar det om grövre sexualbrott.

– Det verkar som att både mindre och mer allvarliga sexualbrott ökar, men vi kan inte utifrån NTU säga hur mycket någon enskild del ökar, säger Emelie Hambrook.

Mellan åren 2005 och 2012 hände väldigt lite i Brås statistik. Andelen kvinnor som sade sig vara utsatta för sexualbrott låg mellan 1 och 1,5 procent. 2013 steg siffran till 2,4 procent och årets är den högsta hittills.

– Vi vet att antalet anmälningar ökar. De flesta bedömare ser det som något positivt. Det låter paradoxalt, men det handlar om att fler blir medvetna om att det här är brott och att fler kvinnor vågar anmäla, och det är ju bra, säger Felipe Estrada, professor i kriminologi vid Stockholms universitet.

Samtidigt säger Estrada att det är svårt att veta varför statistiken ser ut som den gör.

– Vi ser en ökning under de tre senaste åren. Vad det beror på kan vi inte säga någonting om för det skulle behövas en djupare analys av datan.

I en majoritet av alla sexualbrott i rapporten (69 procent) har förövaren varit en helt okänd person.

För män har utsattheten för olika former av sexualbrott legat relativt jämnt över tid – under 0,5 procent – medan utsattheten för kvinnor ökat de senaste tre åren.