Vinst för Hudene

Publicerad 12 juni 2016

Hudene–Göta 2–0 (2–0)