Sjuhärads Affärer

Fortsatt drag i västsvensk konjunktur

Borås Artikeln publicerades
Ove Lillestöl konstaterar att hjulen snurrar snabbt i Sjuhärad och Västsverige just nu.
Foto:Kollage
Ove Lillestöl konstaterar att hjulen snurrar snabbt i Sjuhärad och Västsverige just nu.

Ökad konsumtion och låga varseltal – den västsvenska konjunkturen är fortsatt positiv enligt Handelskammarens mätning.

Handelskammaren mäter en gång i månaden den västsvenska konjunkturen utifrån nyckeltal kring jobb, export, konkurser med mera, samt med en panel med 300 företag. Och läget ser fortsatt ljust ut för västsvensk del och även för Sjuhärad, enligt mätningen.

– De flesta konjunkturindikatorerna ligger på höga nivåer och det investeras för fullt i regionen, säger Johan Trouvé, vd för Västsvenska handelskammaren i ett uttalande.

– Antalet varsel och konkurser ligger kvar på låga nivåer samtidigt som konsumtionen ökar. I bransch efter bransch skriker företagen efter rätt kompetens.

Även arbetslösheten är låg, påpekar Trouvé.

– Går det bra för Västsverige så går det bra för Sverige vilket vi också ser med nya sysselsättningsrekord. Det här bekräftar att Västsverige är Sveriges hetaste region.

I Borås och Sjuhärad har företagarna inte varit så här optimistiska sedan mätningen började 2013, om man tittar på konjunkturbedömningen på tre månaders sikt. Och på ett års sikt ser det också bra ut.

– Företagen känner av att Västsverige är på gång. Samtidigt ser vi en stor kompetensbrist som kan få konjunkturuppgången att stanna av men det ser vi än så länge inga indikationer på när vi frågar företagen om framtiden säger Ove Lillestöl, regionchef i Borås.

Han betonar att den konflikt som funnits vid Göteborgs hamn är ett bekymmer för företagen.

– Vi är en exportberoende region. Nu ser vi att exportvolymerna från hamnen gått upp under februari månad när vi inte haft några punktstrejker. Men den verklighet som flera av våra företag lever med, med en ständig osäkerhet för en konflikt i hamnen är ohållbar och hotar svensk konkurrenskraft. Konflikten måste få en långsiktig lösning. Att företagen i Boråsregionen trots en tilltagande kompetensbrist och risker i vår omvärld har en så stark framtidstro är ett styrkebesked för hela regionen.