Sjuhärads Affärer

Enkät: Det här erbjuder några större Sjuhärdsföretag

7HAffärer Artikeln publicerades

Så satsar Sjuhäradsföretagen på Friskvård.

1. Vad erbjuder ert företag för friskvård? Hur mycket är ert friskvårdsbidrag på?

2. Vad erbjuder ni medarbetarna för andra insatser och förmåner (från företagshälsa till fruktkorg)?

3. Hur viktigt är det hälsoförebyggande för er? Har ni en specifik policy?