Artiklar om vänsterpartiet

De flesta av de utsläppsrätter Bemab tilldelas används för att släppa ut fossil koldioxid från avfallsförbränningen på Ryaverket. Men tilldelningen har varit långt mer generös än behovet, och det kan bolaget nu göra pengar på. Hittills har försäljningen inbringat 10-15 miljoner, men efter BT:s artiklar har en politisk diskussion uppstått om affärerna.
Foto:
Borås 2 mars

Utsläppshandel blir fråga för stadshusets styrelse

– Vi behöver mer information om den här frågan, som är strategiskt viktig när nu Borås stad antagit en...