Artiklar om regeringen

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) presenterar just den, enligt hennes egen vetskap, mest samlade och långtgående klimatpolitiska handlingsplanen för ett enskilt land – men tror ändå att det krävs mer för att om 25 år vara nere på nollutsläpp av de hotande växthusgaserna.
Foto:
Borås 17 december

Lindsten: 132 punkter – en stämningshöjare för klimatet?

Det hängde på låset att regeringen lyckades följa den klimatlag man själv fick igenom i riksdagen, och som...