Artiklar om livsstil

EU vill registrera alla båtar som används i fritidsfiske efter arter med bevarandeåtgärder, exempelvis torsk i Östersjön. Men hur det slutliga förslaget till beslut i ministerrådet kommer att se ut är oklart. Även mer omfattande åtgärder har diskuterats, som att registrera alla fritidsfiskare och deras båtar. Arkivbild.
Foto:
30 mars

EU vill kontrollera fritidsfiske och båtar

Yrkesfisket i Europa har begränsats på många sätt, för att rädda hotade bestånd av arter som ofta fiskats för...