Artiklar om ledarkrönika

I dessa skolavslutningstider bör vi sända en särskilt tacksamhetens tanke till de lärare som nu går i pension och som under decennier där tveksamma pedagogiska reformer satt sin prägel medan de upprätthållit hög ämneskompetens. Bilden från en flickklass på 40-talet.
Foto:
Ledare BT 15 juni

Tid säga tack till lärarna som skylde politikernas och ideologernas missgrepp

Men det finns skäl att ägna en tanke åt den generation lärare som nu eller nyligen har lämnar skolan. Lärare...