1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Valspecial: Partiernas toppnamn svarar på BT:s frågor om EU

Vem tycker vad om EU – och varför?
BT har frågat förstanamnen på valsedlarna till de svenska partier som i dag sitter i parlamentet.
Här är en snabb guide inför valet den 26 maj.
1) Vilken är den viktigaste frågan för dig?
2) Vilket är det viktigaste bidraget från ditt parti under den gångna mandatperioden?
3) Hur ska EU utvecklas framöver – mer överstatlighet eller mindre?
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT
Foto: Henrik Montgomery/TT

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på bt.se, appen MinBT och e-tidning alla dagar. 3 månader för endast 99 kr! (ord pris 597 kr)

Heléne Fritzon, Socialdemokraterna:

1) Vägvalet för EU. Jag ser ett EU som sätter medborgarna först och samverkar för fler jobb, ökat välstånd och grön tillväxt. Mot det står högerextrema krafter som attackerar kvinnors rättigheter, löntagares rättigheter och våra demokratiska värderingar.

2) Ordning och reda på arbetsmarknaden. Att vi lyckades få på plats ett nytt utstationeringsdirektiv som slår fast principen om lika lön för lika arbete på samma plats. Svenska löner och kollektivavtal ska gälla för alla som arbetare i Sverige, så grundläggande och viktigt är det. På så sätt ska vi fortsätta värna om den svenska modellen. Dessutom har vi lyckats driva igenom skärpta utsläppskrav för klimatet och aktivt arbetat för ökad biologisk mångfald.

3) Nivån på EU:s politiska inflytande är lagom i dag. Det finns utmaningar som vi inte kan tackla ensamma utan löser bäst gemensamt. Vi vill se ökat samarbete om jobben och miljön. Men lagstiftning om exempelvis skatter sker bäst i varje land. Beslut ska alltid fattas på rätt nivå oavsett om det är lokalt, regionalt nationellt eller på Europanivå.

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Alice Bah Kuhnke, Miljöpartiet:

1) Klimatet kan inte vänta. Det är helt avgörande att utsläppen minskar i den takt som behövs för att nå klimatmålen i Parisavtalet. Alla länder måste bidra. Det räcker inte att svenska företag och ställer om och gör sitt vi måste ha hela EU med oss. Miljöpartiet vill därför införa en bindande utsläppsbudget för EU med krav på årliga minskningar av utsläppen för varje land och varje år. unionen men också för varje enskilt land. Vi behöver samma ordning och redan för klimatet som för ekonomin.

2) Vi har säkerställt historiskt stora investeringar i klimatrelaterad forskning och innovation. Hela 35 procent av EU:s forskningsprogram Horizon Europe ska gå till klimatrelaterad forskning, vilket förväntas motsvara ungefär 400 miljarder kronor och vi har lett arbetet som åstadkommit EU:s första stödprogram riktat till civilsamhället, med syftet att EU bättre ska kunna stötta demokratiska krafter i EU:s medlemsländer.

3) Vi miljöpartister vill se mindre överstatlighet. De problem som finns, som är gränsöverskridande, och som kräver samarbete över landsgränserna för att kunna lösas, där ska vi däremot samarbeta bättre. Utsläppen av växthusgaser är en typisk sådan fråga som inte stannar vid landsgränsen utan drabbar alla.

Foto: Owe Nilsson/TT

Tomas Tobé, Moderaterna:

1) Att Sverige och Europa ska vara tryggt. I dag begås hälften av alla inbrott av utländska stöldligor, och gängkriminaliteten drivs på av vapen- och narkotikasmuggling. Därför behöver EU stärka sitt samarbete mot gränsöverskridande brottslighet. Den europeiska polisbyrån, Europol, behöver mer resurser och befogenheter. Den fria rörligheten ska inte gälla kriminella.

2) Moderaterna har stått upp för frihet, frihandel och företagande i Europa. Det skapar förutsättningar för tillväxt och fler svenska jobb. Vi har drivit på för en effektiv klimat- och miljöpolitik som sänker utsläppen, i stället för att flytta utsläppen till andra länder. Vi har försvarat det svenska självbestämmandet över jakten och skogsbruket.

3) EU ska lösa gemensamma problem som medlemsländerna inte kan hantera på egen hand. Mer samarbete behövs för att stoppa gränsöverskridande brottslighet och för att få kontroll över Europas gränser. EU ska också arbeta för att rädda klimatet, bland annat genom mer kärnkraft, och skapa goda möjligheter för företag att växa. Däremot ska EU inte få mer makt över svensk arbetsmarknadspolitik eller svensk välfärd.

Foto: Naina Helén Jåma/TT

Karin Karlsbro, Liberalerna:

1) Den allra viktigaste frågan handlar om vilken roll EU ska ha framöver. Vi liberaler säger ja till att fördjupa samarbetet i en tid där EU skakas av Brexit, populism och nationalism. Vi vill se mer samarbete för att vi bättre ska klara av att tillsammans bekämpa brottslighet, rädda klimatet och stärka konkurrenskraften.

2) Under ledning av Liberalerna röstade Europaparlamentet igenom en reformerad flyktinglag, som innebär att alla länder är med och delar på ansvaret för flyktingmottagandet i Europa. Det visar att det snarare krävs mer samarbete inom Europa för att lösa många av de stora utmaningar vi står inför.

3) När andra partier klagar, säger ”lagom” eller vill backa ur gemenskapen, är vi de enda som säger tveklöst ja till mer samarbete. Vi tycker också att det är rimligt att fler beslut ska kunna fattas om en majoritet av länderna är överens. EU-samarbetet behöver utvecklas så att vi tillsammans verkligen kan ta itu med de problem vi står inför. Vi behöver en gemensam klimatpolitik för att lösa klimatkrisen. Vi behöver ett bättre polissamarbete, ett europeiskt FBI för att bekämpa brottsligheten. Vi behöver fördjupa och driva på för den fri rörligheten – så att man fritt kan plugga, jobba, handla och bo inom Europa.

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Peter Lundgren, Sverigedemokraterna:

1) Det finns många viktiga frågor inom EU. Jag anser dock att så mycket som möjligt av makten bör återgå till medlemsstaterna. EU ska exempelvis inte bestämma över svenska arbetsvillkor, försvar eller vargjakt.

2) Vi har konsekvent verkat som en bromskloss mot mer överstatlighet inom EU samtidigt som vi i voteringar värnat om svenska arbetsvillkor, transportnäring och mer transparens inom EU.

3) Handel, rörlighet och miljö är bland annat viktiga frågor inom EU. Men EU har idag gått i en mer överstatlig riktning som inneburit att man idag pratar om gemensam beskattning och en EU-armé – något som jag starkt motsätter mig. EU ska inte bli mer överstatligt, det ska bli mindre.

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Fredrick Federley, Centerpartiet:

1) Klara värderingskampen mot högerpopulismen och stå upp för den liberala demokratin. EU ska stå upp för demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Dessa principer ska inte kunna lagstiftas bort av populistiska regeringar.

2) Jag och Centerpartiet är stolta över är att vi tagit över det arbete som Marit Paulsen inledde i parlamentet med att höja skyddet för våra djur i EU så att det blir likt den höga standard vi har i Sverige. Vi har förhandlat fram skärpningar i flertalet lagstiftningar som handlar om djurvälfärd och antibiotikaförskrivning till djur. Höjda krav på EU-nivå är inte bara viktiga steg i kampen mot antibiotikaresistens utan också för att svenska lantbrukare ska kunna konkurrera på lika villkor i EU.

3) Samarbetet i Europa gör oss starkare. Det är dock viktigt att det fokuserar på rätt saker och inte på frågor som enskilda människor och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå bättre kan besluta om. Centerpartiet tar därför tydligt avstånd från ytterligare lagstiftning inom ramen för den sociala pelaren i EU, där områden som arbetsmarknad och välfärd skulle ingå. Och Centerpartiet är också fortsatt emot att Sverige ska införa euron.

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Malin Björk, Vänsterpartiet:

1) Det är hur vi ska klara den livsviktiga klimatomställningen. Vi har bara några år på oss att nå målen i Parisavtalet. Vi måste agera omedelbart och kraftfullt. Vänsterpartiet vill bland annat att den europeiska investeringsbanken, EIB, görs om till en klimatinvesteringsbank, för att skapa de ekonomiska muskler som krävs för omställningen. Inte en euro skulle få investeras i klimatskadliga projekt. Då kan vi till exempel fasa ut alla fossila bränslen och bygga ut tågtrafiken. Vi ska också sätta tuffare, bindande mål för energiomställningen.

2) Jag har liksom mina kollegor i Vänsterpartiet hemma, konsekvent tagit striden mot alla högerkonservativa och nationalister som med sin rasistiska och kvinnofientliga politik vill begränsa våra liv och undergräva demokratin. 
Jag är också stolt över att vara den svensk som fått högst betyg av Climate Action Network för mitt klimatarbete. Som Vänsterpartiets enda EU-parlamentariker har jag också varit EU-parlamentets chefsförhandlare för ett lagförslag om ett europeiskt kvotflyktingsystem.

3) Vänsterpartiet är i grunden kritisk till EU:s överstatlighet. Vi tycker att så många beslut som möjligt ska fattas så nära medborgarna som möjligt, inte av byråkrater i Bryssel. Men i vissa frågor, inte minst klimatfrågor, behöver vi gemensamma, gränsöverskridande lösningar.

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Sara Skyttedal, Kristdemokraterna:

1) Kristdemokraterna går till val på att göra EU lagom. Det innebär ett försvar för EU, men inte ett EU som växer okontrollerat. Vi vill att EU fokuserar på huvuduppgifterna som att stärka handeln och lösa miljöproblemen. Det finns partier som vill att EU ska röra sig mot en superstat som ska göra så mycket mer än vad som är lagom. Där EU ska få ta in egna skatter och styra över vår välfärd. Det är inget som vi svenskar vill se.

2) Större delen av den gångna mandatperioden har Kristdemokraterna representerats av Lars Adaktusson. Särskilt hans arbete för de kristna minoriteterna i Mellanöstern har gjort stort avtryck. Den resolution han fick Europaparlamentets stöd för i början av 2016, där IS övergrepp mot kristna och yazidier klassades som folkmord, bör framhållas. Eftersom det är ni som frågar får jag väl också passa på att lyfta Lars återkommande och läsvärda krönikor på Borås Tidnings ledarsida.

3) EU behöver ta ett steg tillbaka vad gäller exempelvis arbetsmarknads-, välfärds- och regionalpolitik. EU-kommissionens förslag om att ge EU beskattningsrätt hotar i grunden att möblera om förhållandet mellan unionen och dess medlemsländer och måste stoppas. Sen behöver vi mer samarbete, överstatlighet om man så vill, kring exempelvis miljö- och handelsfrågorna.

Foto: Anna Karolina Eriksson/TT

Soraya Post, Feministiskt initiativ:

1) Att stoppa våld mot kvinnor. Det är ett av Europas största säkerhetsproblem, var tredje kvinna i EU har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld efter 15 års ålder och 55 procent av alla kvinnor i EU har utsatts för sexuella trakasserier. Just nu finns det ingen EU-lag som förbjuder våld mot kvinnor, alla länder har sina egna lagstiftningar. Jag vill se en gemensam EU-lagstiftning, ett EU-direktiv för att stoppa våld mot kvinnor.

2) Jag är en av initiativtagarna och medordförande för Ardi, den tvärpolitiska arbetsgruppen i EU-parlamentet mot rasism. Jag har skrivit den första resolutionen någonsin där EU-parlamentet erkände och definierade antiziganismen i Europa samt den 2 augusti som den officiella minnesdagen förintelsen av romer. Jag har fått igenom en resolution i EU-parlamentet som uppmanar EU:s medlemsländer att förbjuda nyfascistiska och nynazistiska grupper och organisationer som förhärligar nazismen och sprider våld.

3) Vi vill att EU ska ha mer politiskt inflytande än idag i frågor om mänskliga rättigheter, social rättvisa och miljö/klimat, men inte i frågor som rör militära försvarssamarbeten.

Läs mer

Borås

I DAG: Bil körde in i ladugård – föraren gick i väg

En bil ska under dagen ha kört in i en ladugårdsvägg i Dalstorp. Efter olyckan ska föraren – av oklar anledning – lämnat både bilen och platsen.

Borås

Trafikolycka i Ullared – sex personer inblandade

En trafikolycka inträffade i Ullared runt 20 över fyra på måndagseftermiddagen. I olyckan var två bilar och sex personer inblandade. Ingen person fördes till sjukhus.

Borås

Boråsaren satt uppe hela natten – lyckades fånga ”Neowise” på film

Kometen Neowise är nu synlig på himlen och lockar stort intresse bland astronomer

Borås

Efter år av motgångar – vandalisering i butiken: ”Orkar snart inte mer”

Företagets tuffa tid: ✓ Storbranden ✓ Pandemikraschen ✓ Inbrottet

Corona i Sjuhärad

Så mycket högre är dödstalen för Borås äldreomsorg

Under perioden mars-maj avled 117 personer enligt ny statistik.

Borås

Stöldvåg i Borås butiker: ”Vi tar folk flera gånger om dagen”

Ökat med runt 30 procent – och polisen har en teori.