Specialistläkaren hänvisar till vårdcentralen

Borås Artikeln publicerades
Foto:Pernilla Lundgren

Måns Thörnqvist, överläkare på neurologkliniken på Säs, anser inte att ME är en neurologisk sjukdom.

– En väl rustad vårdcentral bör kunna hantera det här, säger han.

Neurologkliniken på Säs tar inte emot ME-patienter, utöver att utesluta andra sjukdomar, säger Måns Thörnqvist:

– När detta debuterar kan det se ut som ett antal andra allvarliga behandlingsbara sjukdomar, så det är viktigt att utesluta.

Men diagnos ställs inte på neurologkliniken. Det är distriktsläkare på vårdcentralen som bär ansvaret för ME-patienter, enligt Måns Thörnqvist, som använder det äldre begreppet kroniskt trötthetssyndrom.

– När diagnosen kroniskt trötthetssyndrom är ställd och det handlar om uppföljningsbehandling, då har vi inte något uppdrag. Vi upplever inte att vi har den gruppen.

Om primärvården behöver specialiststöd, varifrån ska de hämta det?

– Det är nog inte jag rätt person att svara på. Som jag ser det är specialistvården inte riggad att ge det stödet. Patienter med kroniskt trötthetssyndrom kan behöva beteendeterapi eller fysioterapi, och då kan man remittera till en rehabmottagning eller en psykiatrisk mottagning om det är allvarliga fall.

Men ME är klassat som en neurologisk sjukdom?

– Jag delar inte den uppfattningen. När man läser vetenskapliga rön brukar man beskriva det som en systemsjukdom. Det ter sig inte som en neurologisk sjukdom. Och jag delar inte heller uppfattningen att det är klassificerat så. Det där är ständigt under förändring.