Så tycker partierna om Södra torgets framtid

Borås Artikeln publicerades

BT frågade partierna i Borås om hur de vill se Södra torget i framtiden.

 

Hur vill ditt parti utveckla Södra torget i framtiden?

Anna Svalander (L)
Anna Svalander (L)

Liberalerna: Anna Svalander

– Vi vill ta bort bussarna från stadens vackraste torg. Södra torget förtjänar så mycket bättre än att vara en parkeringsplats för bussar, där kan det istället finnas handel, kaféer och mötesplatser. Vi vill ha ett samlat resecentrum istället. Sandwalls plats, som också var en bilgata, har utvecklats till ett fantastiskt område.

Annette Carlson (M)
Annette Carlson (M)

Moderaterna: (Annette Carlsson)

– Vi tycker det är synd att använda Södra torget som en parkeringsplats för bussar. Vi vill hellre se ett hållplatsläge där än ett samlat busstorg. Då kan man tillgängliggöra Viskan och skapa mer torgyta. På sikt skulle vi kunna utnyttja den centrala platsen på ett bättre sätt än idag, som mötesplats och torg.

Kerstin Hermansson
Kerstin Hermansson

Centerpartiet: (Kerstin Hermansson)

– Vi har inte tagit ställning för eller emot ett busstorg. Man måste se hela området som en helhet. Vi vill ha ett samlat resecentrum i centrala Borås, men vi vill att Södra torget ska fungera som en hållplats. Det hade varit trevligt med någon typ av handelsplats på Södra torget, som en förlängning av Sandwalls plats.

Ida Legnemark (V)
Ida Legnemark (V)

Vänsterpartiet: (Ida Legnemark)

– Vi kan tänka oss att bussarna inte behöver stå parkerade på Södra torget som idag, vi utesluter inte att man kan ta bort trafiken. Det vi tycker är viktigt är att busstrafiken fortsätter gå på Allégatan och Lilla Brogatan, för tillgängligheten till centrum. Vi har ställt oss bakom förslaget att göra trafiksäkerhetsåtgärder på Södra torget för att göra det mer tillgängligt.

Björn Qvarnström
Foto: Petter Trens
Björn Qvarnström

Sverigedemokraterna: (Björn Qvarnström)

– Vi vill ha kvar Södra torget som en busstation. Den går ihop med vår tanke om att göra om Orangeriet till en förskola. Då kan föräldrar lämna barnen på förskolan och sedan åka vidare till sina jobb. Andra partier vill ha knutpunkten på Resecentrum, men där finns det inte plats idag. Vi har alltid haft Södra torget där, och det ska fortsätta vara där.

Niklas Arvidsson (KD)
Niklas Arvidsson (KD)

Kristdemokraterna: Niklas Arvidsson

– Vi har inget förslag om att avveckla busstrafiken på Södra torget. Det är bra att vi har en central knutpunkt och en viktig sak att ha i en stad av Borås storlek. Inte minst för våra äldre som kanske inte orkar eller kan förflytta sig längre sträckor till fots. Men Södra torget ska inte vara en parkeringsplats för bussar, i ombyggnadsförslaget om Södra torget så är det kortare ställtider för bussarna, det är positivt.

Kjell Hjalmarsson (MP)
Kjell Hjalmarsson (MP)

Miljöpartiet: Kjell Hjalmarsson

– Vi vill behålla Södra torget som en buss-nod, och samtidigt utveckla och förbättra torget för att göra det säkrare under överskådlig framtid. Det har utretts olika alternativ för bussarna i staden, och Södra torget är det optimala läget jämfört med de andra som är för trånga. Vi vet att många boråsare vill behålla Södra torget som busstorg.

Ulf Olsson (S)
Ulf Olsson (S)

Socialdemokraterna: Ulf Olsson (S)

– Vi vill ha kvar busstrafiken på Södra torget, men det är viktigt att det byggs om och blir trafiksäkert. Det är en knutpunkt som är viktig för busstrafiken i Borås och den fungerar idag väldigt bra både för de som har torget som resmål och för byten. Det är inte helt enkelt att hitta en annan central plats som kan bli en stor knutpunkt.