Hanna Grahn: På tiden att Södra torget säkras

krönika Artikeln publicerades

De flesta boråsare vill ha kvar bussarna på Södra torget. Då duger inte ett torg som klassats som kaotiskt och farligt. Det är på tiden att ombyggnaden drar igång. Och politikerna då? De lär fortsätta att vara oeniga.

Efter decennier av diskussioner råder ännu politisk oenighet i frågan om framtiden för Södra torget. Den ena dyra utredningen efter den andra har genomförts, men den politiska debatten är ungefär densamma. Lägg därtill ovissheten om stationsläge och annat när det gäller Götalandsbanan.

I våras fattades beslutet om att bygga om Södra torget genom att bland annat minska ytan där bussarna kör, och bygga en vänthall. Torget ska göras säkrare och tillgänglighetsanpassas.

Beslutet fattades av en oenig kommunstyrelse. De rödgröna och Sverigedemokraterna röstade för, och allianspartierna ville se en återremiss. Inte så att allianspartierna motsatte sig en upprustning för ökad säkerhet, utan bland annat för att man ville att lösningen skulle vara tillfällig.

Genom åren har allianspartier lagt fram det ena förslaget efter det andra om vad man skulle kunna använda torget till: En plats för torghandel, saluhall, bostadshus med restauranger och caféer i bottenvåningen.

Men de festa boråsare gillar sitt busstorg. Det visar den opinionsmätning som Novus gjort på uppdrag av Borås Tidning, SVT Nyheter Väst och P4 Sjuhärad.

Fram till 2035 har Borås beräknats växa med ytterligare 30 000 invånare. Och pendlingen till och från Göteborg kommer bara att öka. Borås behöver en lokaltrafik som matchar detta.

En faktor som komplicerar är att Borås har ett mycket litet centrum med gator i rutnät. En annan är att Borås stad själva inte helt äger frågan. Västtrafik är den instans som svarar för kollektivtrafiken.

”Just nu finns det inget som tyder på att politikerna kommer att sluta stångas om kollektivtrafiken.”

I visionen för Borås 2025 är målet att tredubbla antalet invånare i stadskärnan, och ”de kollektiva transportsystemen ska dominera, med nya tekniska lösningar”. Det är nu hög tid för politikerna att börja leverera svar.

Ska stadens vackraste torg permanentas som ett busstorg? Vilka gator ska vara öppna för bussar? Hur ska linjerna dras? Hur ska Allégatan användas? Vilka förändringar av biltrafiken i centrum behöver göras?

I alla år har politiker i Borås betonat hur viktigt det är med politisk enighet i en fråga som är så viktig för staden som en knutpunkt för kollektivtrafiken. I nuläget finns det dock inget som tyder på att de kommer att sluta stångas om Södra torget.