Fler med flyktingbakgrund väntas till högskolan

Utbildning Artikeln publicerades
Den stora flyktingströmmen till Sverige 2015 leder sannolikt till fler sökande med flyktingbakgrund till högskolan de närmaste åren. Arkivbild.
Foto: Bertil Ericson / TT
Den stora flyktingströmmen till Sverige 2015 leder sannolikt till fler sökande med flyktingbakgrund till högskolan de närmaste åren. Arkivbild.

Var femte ung, välutbildad person som fick uppehållstillstånd i Sverige av skyddsskäl 2011 hade börjat plugga vid ett svenskt lärosäte hösten 2018. Var tredje i gruppen valde utbildningar inom hälso- och sjukvård och social omsorg, det vill säga områden där det finns stort behov av arbetskraft, skriver Universitetskanslersämbetet.

För de flesta i gruppen dröjde det fyra år mellan uppehållstillståndet och registrering som student. Därmed kan lärosätena vänta sig fler sökande med flyktingbakgrund de närmaste åren, med tanke på den stora flyktingströmmen från framför allt Syrien hösten 2015.

I hela den vuxna gruppen som fick uppehållstillstånd av skyddsskäl 2011 var det fem procent som börjat läsa en svensk högskoleutbildning 2018. Av de unga vuxna, 18–29 år, var andelen sju procent medan andelen stiger till 22 procent om man räknar de 18–29-åringar som redan hade någon form av eftergymnasial utbildning innan de fick uppehållstillstånd.