Fel av Umeå kommun att införa rökfri zon

Hälsa Artikeln publicerades
Rökare får fortsätta bolma i centrala Umeå. Arkivbild.
Foto: Isabell Höjman/TT
Rökare får fortsätta bolma i centrala Umeå. Arkivbild.

Det var fel av Umeå kommun att inrätta en rökfri zon i de centrala delarna av staden i samband med att tobakslagen ändrades den 1 juli i år. Det slår förvaltningsrätten fast i en dom, rapporterar .

Tanken från Umeå kommuns sida var en rökfri zon med rökrutor på utvalda platser i ett rektangulärt område i staden. Zonen stoppades dock redan efter några dagar av ett så kallat interimistiskt beslut.

I domen slår nu förvaltningsrätten i Umeå fast att den nya tobakslagen inte ger kommuner förutsättningar att införa rökfria zoner och att Umeå kommun försökt åstadkomma en komplettering av bestämmelserna som inte finns i lagen.

”Förvaltningsrätten finner att tillskapande av en rökfri zon i centrala Umeå innebär en utvidgning av vad som följer av tobakslagen och denna utvidgning är otillåten, varför beslutet ska upphävas såsom stridande mot lag eller annan författning”, avslutar domstolen.

Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens ordförande i Umeå, säger till VK att hon inte tror att domen kommer att överklagas, men lägger samtidigt till att det vore bra att få en prövning i högre instans.

Rättad: I en tidigare version av texten angavs fel stad i sista stycket.