Nyheter

Mer biståndspengar används i Sverige

Av 40 miljarder för bistånd i regeringens budget ska 8 miljarder gå till flyktingmottagning i Sverige. MP och V och har tidigare motsatt sig att biståndspengar används på så sätt men stöder nu förslaget, enligt SR.(TT)
Publicerad 24 oktober 2014

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har tidigare motsatt sig att biståndspengar används i Sverige, men stöder nu budgetförslaget, som ligger i linje med allianspartiernas förslag.

TT