Nyheter

Medvind för vindkraft

Antalet vindkraftverk och mängden energi de producerar ökar. Enligt branschorganisationen Svensk Vindenergis prognos kommer det vid årets slut ha producerats 13,3 terawattimmar (TWh) i landets 3 040 vindkraftverk.(TT)
Publicerad 21 oktober 2014

Antalet vindkraftverk och mängden energi de producerar ökar. Enligt branschorganisationen Svensk Vindenergis prognos kommer det vid årets slut ha producerats 13,3 terawattimmar (TWh) i landets 3 040 vindkraftverk. Det är en ökning med 2,4 TWh sedan slutet av 2013. I år startas 407 nya kraftverk enligt prognosen.

TT