Nyheter

Författaren Siegfried Lenz död

Den tyske författaren Siegfried Lenz har avlidit, 88 år gammal. Han var en av efterkrigstidens största tyska författare. Hans författarskap kretsade mycket kring frågan om tyskarnas skuld för kriget.(TT)
Publicerad 7 oktober 2014

Den tyske författaren Siegfried Lenz har avlidit, 88 år gammal. Han var en av efterkrigstidens största tyska författare och en av medlemmarna i Gruppe 47, som bildades för att främja den nya litteraturen och stärka den tyska demokratin efter andra världskriget.

TT