Nyheter

Få bönder upplever god lönsamhet

Åtta av tio lantbrukare upplever dålig lönsamhet, enligt Lantbruksbarometern från LRF och Swedbank. Anledningen sägs vara låga produktpriser och press från det överskott som finns i EU efter Rysslands importstopp.(TT)
Publicerad 23 oktober 2014

Åtta av tio lantbrukare upplever dålig lönsamhet, enligt Lantbruksbarometern från LRF och Swedbank. Bara 18 procent upplever lönsamheten som ganska god och endast en procent anser sig ha en mycket god lönsamhet. Grisbönderna ser mest positivt på framtiden, även om det i den gruppen är fler som upplever sin lönsamhet som dålig än som god. Mjölkproducenterna ser mörkast på framtiden.

TT