Vild tillväxt för AB Effektiv Göteborg – steg med 84,8 procent

Årsredovisningen är nu offentlig. Företaget hade cirka 47 miljoner kronor i rörelseintäkter, en förbättring på 84,8 procent från året före. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, knappt 1,6 miljoner kronor mot cirka 2,5 miljoner kronor.
Publicerad fredag 13:45