Omsättningen tar fart för J. H. Tidbeck Aktiebolag – steg med 37,2 procent

Årsredovisningen för J. H. Tidbeck är klar. Omsättningen i företaget är drygt 105 miljoner kronor, en ökning med 37,2 procent. Resultatet före skatt är högre än föregående år, ungefär 8,5 miljoner kronor mot cirka 5,7 miljoner kronor.
Publicerad fredag 13:54