Näringsliv

Kommunikationsbranschen samlas efter metoo

Borås/Göteborg Artikeln publicerades
”Genom att lyfta frågan på ett systematiskt sätt hoppas vi att det blir lättare att undvika fallgropar i framtiden”, säger vd Anna Englund Heilmann. Foto: Pressbild, Beyond communiaction.
”Genom att lyfta frågan på ett systematiskt sätt hoppas vi att det blir lättare att undvika fallgropar i framtiden”, säger vd Anna Englund Heilmann. Foto: Pressbild, Beyond communiaction.

Som ett resultat av höstens metoo-rörelse samlas nu kommunikationsbranschen i Göteborg i ett gemensamt samarbete för att systematiskt arbeta med jämställdhetsfrågor. Boråsbyrån Beyond communication är en av deltagarna.

Under metoo-rörelsen samlades berättelser från kommunikationsbranschen under hashtaggen #sistabriefen. Nu har omkring 60 kommunikationsbyråer samlats i satsningen Co-lab Göteborg, och första mötet hölls i december. Tanken är att representanter från byråarna ska träffas en gång i månaden och systematiskt arbeta med frågor som rör jämställdhet. Det ska sedan resultera i en gemensam ”code of conduct” för branschen, alltså en uppförandekod.

Boråsbyrån Beyond communication har bjudits in att delta eftersom de också har kontor i Göteborg, och valet var självklart.

– Det här är ett sätt att agera på det som hände i höstas över hela världen. Det blir ett sätt att hantera problemen, diskutera hur man förebygger all form av diskriminering och skapa en jämlik arbetsmiljö. Därför hakade vi på, säger Anna Englund Heilmann, vd på Beyond communication.

Hon framhåller att det handlar om vilken typ av kommunikation de tar fram för sina kunder, men också om den egna interna arbetsmiljön.

– Vi jobbar ofta med internkommunikation för våra kunder, där mycket handlar om att man vill bli en bra arbetsplats och implementera sina varumärkesvärderingar. Det här blir en push för oss i rätt riktning, att också jobba med det själva, säger Anna Englund Heilmann.

Hon tror att behovet av ett systematiskt arbete med de här frågorna finns i branschen.

– Det är något som man måste våga prata om. Vi tar den frågan på allvar, säger Anna Englund Heilmann.

Arbetet är än så länge i startgroparna. På träffarna ska deltagarna kunna dela med sig av sitt arbete och inspireras av varandra.

– Detta är ju inget som vi kan gardera oss mot hundraprocentigt, men genom att lyfta frågan på ett systematiskt sätt hoppas vi att det blir lättare att undvika fallgropar i framtiden, säger Anna Englund Heilmann.