Järngrinden Projektutveckling AB: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Årsredovisningen för Järngrinden Projektutveckling är klar. Verksamheten står bokförd på ungefär 28 miljoner kronor i rörelseintäkter, en förbättring på 61 procent från 2021. Resultatet före skatt är högre än föregående år, cirka 63 miljoner kronor mot knappt 3,4 miljoner kronor.
Publicerad fredag 13:42