Helge Nyberg Aktiebolag på rätt sida strecket

Helge Nybergs räkenskapssiffror för i fjol är nu offentliga. Omsättningen i företaget är drygt 100 miljoner kronor, ned 1 procent. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, cirka 200 000 kronor mot omkring 5,3 miljoner kronor.
Publicerad fredag 13:54