Hårsmar Lantbruk AB: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Årsredovisningen för Hårsmar Lantbruk är klar. Verksamheten står bokförd på knappt 9,7 miljoner kronor i rörelseintäkter, en ökning på 12 procent från 2021. Resultatet före skatt är högre än föregående år, ungefär 1,7 miljoner kronor mot omkring 450 000 kronor.
Publicerad fredag 14:00