Gröna företag sårbara i krisen - behöver personal: ”Våra plantor måste upp, virus eller ej”

Många företag inom jordbruk, skogsbruk och livsmedelsproduktion är oroliga för hur de ska få tillräckligt med personal framöver.
På Timmele plantskola har situationen löst sig i sista stund.
Timmele • Publicerad 4 april 2020
Foto: Jan Pettersson