Fortsatt god resultatutveckling för ägaren av Gvb i Ljung AB

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Verksamheten står bokförd på 13 miljoner kronor i rörelseintäkter, en ökning på 4,4 procent från 2021. Resultatet före skatt är högre än föregående år, drygt 1,4 miljoner kronor mot cirka 850 000 kronor.
Publicerad 15 maj 2023