Forskaren om framtidens arbetsplatser: ”Folk behöver lugn och ro”

Kontorslandskap. Policydokument. Hemarbete.
Vår syn på arbete och effektivitet har ändrats under årens lopp.
Forskare menar att vi nu står inför ett nytt paradigmskifte.
– Jag är förvånad att man inte sett att folk behöver lugn och ro för att göra ett gott arbete, säger Louise Bringselius, lektor vid Lunds universitet.
Borås • Publicerad 4 januari 2023