Boråsföretaget Superstudio D & D AB är bland de största i Sverige

Årsredovisningen för Superstudio D & D är klar. Verksamheten står bokförd på 37,5 miljoner kronor i rörelseintäkter, en nedgång på 4,8 procent från 2021. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, drygt 8,7 miljoner kronor mot ungefär 11,5 miljoner kronor.
Publicerad fredag 13:45