Årsredovisningen klar: Så gick det för Automation, Press And Tooling, A. P. & T. AB

Årsredovisningen för Automation, Press And Tooling, A. P. & T. är klar. Företagets rörelseintäkter är cirka 30,5 miljoner kronor, en nedgång på 4,9 procent från året före. Resultatet före skatt är högre än föregående år, omkring 37 miljoner kronor mot cirka 25 miljoner kronor.
Publicerad fredag 13:51