Studie om 156:an påbörjad: Det trycker Mark på

I december inleddes Trafikverkets studie om vad som behöver göras med länsväg 156.
Den kommer att ligga till grund för nästa beslut om vilka vägar som ska byggas ut.
Mark • Publicerad 7 januari 2019