Säs svarar på tidigare anställds kritik:”Vi har en rimlig omsorg”

Kell Andersson anser att den omsorgen om personalen som behövs för att människor ska orka med att jobba kvar inom psykiatrin saknas på Säs. Tillförordnad verksamhetschef på vuxenpsykiatriska kliniken, Magnus Skog, håller inte med.
– Jag tycker vi har hyggliga system för att fånga upp, säger han.
Mark • Publicerad 5 juli 2019
Foto: Johan Valkonen