Pappans förslag – en aktivitetspark: ”Alla gillar inte att spela fotboll”

För stor för lekplatsen och med rastlöshet som kryper – hur motiverar man tonåringar att röra på sig?
Pappan Gabriel Hoffmann tror att det behövs ytor i Mark för äldre barn att aktivera sig:
– Risken när man har tråkigt i den åldern är att man börjar hitta på skit.
Mark • Publicerad 30 mars 2023
Foto: Julia Runfors