Oväntad mängd av hotad art – nu får Mark stort bidrag

Tillgången på vattensalamandrar är oväntat stor i Mark visar en pågående inventering.
Nu finns det chans att den hotade arten kan växa ytterligare.
Kommunen får nämligen drygt en halv miljon kronor för att restaurera och bygga nya dammar.
Mark • Publicerad 16 april 2020
Foto: Lars Wendt