Med cirkusfestival blir det lyft i Rydal

Cikusfestivalen i Rydal lockar många hundra från när och fjärran till föreställningar och workshops, som deltagare och publik. Här är mötesplats som överskrider gränser mellan olika konstformer.
Rydal • Publicerad 12 juni 2022 • Uppdaterad 19 juni 2022
Foto: Jan Pettersson