Efter att Marks kommun kritiserats hårt för kostsamma uppgörelser med två förvaltningschefer vänder sig kommunledningen till Markborna i ett öppet brev.
I brevet framgår det också att både kommundirektören och personalchefen anmäldes av den avsatta socialchefen Bahman Alami. Anmälan drogs senare tillbaka.
Mark • Publicerad 7 februari 2019 • Uppdaterad 8 februari 2019
Foto: Joel Engblom