Beslutet är taget- Habyskolans stänger 2019

Habyskolan stänger hösten 2019, det beslutade barn- och utbildningsnämnden på senaste nämndmötet.
– Det känns bra att vi kan vara tydliga med detta nu, säger Leif Sternfeldt, (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Haby • Publicerad 11 februari 2019
Foto: BORAS TIDNING