Välkommet att fler ser nyttan med att spara

Det är bra om pandemin leder till en mer hållbar syn på privatekonomi.
Ledare • Publicerad 1 januari 2022
Detta är en ledarartikel som uttrycker Borås Tidnings politiska linje, som är moderat.
Är 2022 året då vi får en sundare syn på privatekonomi?
Är 2022 året då vi får en sundare syn på privatekonomi?Foto: Helena Landstedt/TT

Pandemin har på ett väldigt brutalt sätt lärt oss värdet av att ha marginal i privatekonomin, säger Arturo Arques, sparekonom på Swedbank och sparbankerna, till Dagens Nyheter (19/12). Detta apropå en undersökning från Kantar Sifo där 60 procent av de tillfrågade uppger att de avser att förändra sin privatekonomi nästa år, 30 procent att de kommer spara mer och 24 procent att de kommer minska sina uppgifter.

Det går stick i stäv med den trend som länge varit gällande på området, där stor konsumtion och stora skulder tillhör vanligheterna. Förändringarna verkar inte bero på att människor fått en sämre ekonomi. Tvärtom uppger en majoritet att ekonomin är oförändrad. För 22 procent av de tillfrågade har ekonomin till och med blivit bättre.

Alltså kan man dra slutsatsen att pandemin gjort människor påminda om att livet ibland kan ta oönskade och oanade vändningar. Och att det i de fallen är bra att ha en ekonomisk buffert. Det är ett mer sunt förhållningssätt till den privata ekonomin som borde välkomnas. Särskilt i tider när lån till konsumtion ökar.

”Men den unga generation som idag belånar sig för att kunna resa och gymma kommer varken ha råd med bostad eller separation.”
Anela Murguz

Tidigare i år varnade exempelvis Kronofogden för att en allt större andel unga personer blir skuldsatta, och pekade då ut konsumtionssamhället och jakt på status som orsaker till detta. Konsumtion är onekligen ett sätt att förverkliga och bejaka sig själv. Dessutom speglar konsumtionsmönstren ofta de värderingar och trender som präglar samhället. Men det är synd att fler inte ser sparande som en möjlighet till självförverkligande – på riktigt.

För om konsumtion kan ses som en samtidsmarkör bör sparande ses som en möjlighet att frigöra sig i själv även i kärva tider. Under sommaren kom en undersökning som visade att det kan vara dyrt att separera och att par därmed tvingas hålla ihop av ekonomiska skäl. Visserligen pekas bostadsmarknaden med sina höga kontantinsatser, stigande priser och amorteringskrav som bidragande faktorer till detta. Men den unga generation som idag belånar sig för att kunna resa och gymma kommer varken ha råd med bostad eller separation.

En ekonomisk buffert har också länge lyfts fram i jämställdhetsdebatten. Den kvinna som har ett sparkapital kan lämna en taskig partner, eller en chef för den delen, och behöver inte heller vara ekonomiskt beroende av den egna familjen. Ändå är det inte ovanligt att sparande ses som ett tråkigt måste – inte som den nödvändighet det faktiskt är.

Det vore därför inget annat än välbehövligt om fler insåg att sparande är långt mycket bättre än slösande.

Anela MurguzSkicka e-post