Kajsa Kettil: Utmärkt att snippadomen tas upp av Högsta domstolen

Det sänder en viktig signal om hur rättsväsendet ska se på sexualbrott mot barn.
Kajsa KettilSkicka e-post
Ledare • Publicerad 15 maj 2023
Kajsa Kettil
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Borås Tidning politiska etikett är moderat.
Riksåklagare Petra Lundh begärde i mars att Högsta domstolen ska pröva fallet med den så kallade snippadomen. På måndagen meddelade HD att den beviljar prövningstillstånd.
Riksåklagare Petra Lundh begärde i mars att Högsta domstolen ska pröva fallet med den så kallade snippadomen. På måndagen meddelade HD att den beviljar prövningstillstånd.Foto: Henrik Montgomery/TT

På måndagsmorgonen kom ett välkommet besked: Högsta domstolen, HD, har beviljat prövningstillstånd för den så kallade snippadomen. Bakgrunden till det uppmärksammade fallet är att en tioårig flicka sommaren 2021 utsattes för övergrepp av en man hon var bekant med. Han stoppade då ner handen innanför hennes trosor och förde sedan in ett av sina fingrar in i hennes könsorgan.

Efteråt beskrev flickan att fingret kom ”in i snippan” ”typ långt in”. Tillsammans med annan bevisning ansåg tingsrätten att det var tillräckligt för att döma mannen till tre års fängelse för två fall av våldtäkt.

Så långt var rättsväsendets resonemang rimligt. Men sedan spårade det ur. När domen överklagades till Hovrätten för västra Sverige friades nämligen mannen, detta eftersom domarna inte förstod vad offret menade med ordet snippa.

För att ta reda på fakta sökte de sig till en (1) ordbok, Svensk ordbok, som ger beskrivningen ”det yttre kvinnliga könsorganet”. Att Svenska akademiens ordbok ger den bredare förklaringen ”kvinnans könsorgan” måste de ha missat, likaså att snippa är det ord barn och deras familjer sedan många år använder för hela könsorganet.

Följden blev att domarna inte ansåg att det var klarlagt att mannen hade haft sitt finger inuti könsorganet, trots att flickan visat tydligt att det handlade om penetration.

Eftersom åtalet gällde våldtäkt mot barn friades mannen helt. Efteråt riktades kritik mot att åklagaren inte fått frågan om hon hade funderat på en alternativ brottsrubricering. I så fall hade det varit möjligt att döma mannen för ett annat sexualbrott.

”Det var illa att mannen friades. Men det hade också varit illa om han hade dömts för ett mindre allvarligt sexualbrott.”

Åklagaren själv uppgav att hon inledningsvis haft med alternativa brottsrubriceringar, men att hon tagit bort dem efter att hon fått frågor i hovrätten. Det är just med hänvisning till de alternativa brottsrubriceringarna som HD nu beviljar prövningstillstånd, men andra delar av målet kan komma att ingå i HD:s hantering beroende på vad som framkommer under arbetets gång.

Det var illa att mannen friades. Men det hade också varit illa om han hade dömts för ett mindre allvarligt sexualbrott. Därför var det bra att riksåklagare Petra Lundh överklagade hovrättsdomen till Högsta domstolen. Hon bedömde att rättegångsfel ”av avgörande betydelse” hade begåtts i hovrätten och att tingsrättens dom bör stå fast. Hon lade särskild vikt vid en domstols skyldighet att reda ut otydligheter i brottmålsrättegångar, vilket i det här fallet innebär att både åklagare och försvarare borde ha fått frågor om betydelsen av ordet snippa. Riksåklagaren vill även att Högsta domstolen ska ge besked om vilken skyldighet en domstol har att ta upp alternativa rubriceringar för samma misstänkta brott.

Överklagandet till Högsta domstolen var ett första steg. Att HD tar upp snippadomen är ytterligare ett steg i rätt riktning mot upprättelse för den utsatta flickan. Om tingsrättens dom – tre års fängelse för våldtäkt mot barn – slutligen slås fast är målet nått. Det blir i så fall även en viktig signal om att den som utnyttjar barn sexuellt inte kan räkna med att slippa undan.